Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal GEWESTEN. Mohammed, godsdienstscholen. Aantal leerlingen. JAVA EN MADURA. Bantam a) 870 15865 Batavia 1444 15941 Krawaug 242 1677 Preanger Regentschappen 1403 32280 Cheribon 798 10667 Tagal 987 15324 Pekalongan 496 7813 Samarang 1633 23308 Japara 605 14902 Rembang 496 13052 Soerabaija 2198 26946 Pasoeroean 323 8094 Probolinggo 1445 9800 Bezoeki ... 1208 19287 Banjoemaa ......... 134 2481 Bagelen 275 5885 Kadoe .... * 148 1575 Djokjokarta t>) b) Soerakarta 295 3564 Madioen 417 7540 Kediri 979 13307 Madura 2212 42413 Te samen 18608 291721

BUITEN BEZITTINGEN. „ . , I Padanesche Bovenlanden . Sumatra 8 \ .j „ , , , w idem Benedenlanden Westkust^ Tapanoli > _ _ Palembang Billiton Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo Celebes en onderhoorigheden Amboina Te samen .

a) Hieronder 160 scholen voor meer uitgebreid en 710 voor elementair godsdienstonderwijs. b) In Djokjokarta bestaan geen bepaalde godsdienstscholen.