Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, van den Heer N. Gbaafland. De beide laatste krijgen jaarlijks een klein douceur. ff. Schoolgeld wordt niet geheven. h. Schooltijd van 8 tot 12 uur. i. Leermiddelen en meubilair: 35 eerste spelboekjes. 40 tweede » j 16 derde » 7 kitab Negeri dan dairahnjal 39 » Dinhari | 20 » Machluk / 16 Hikajat Elkitab van den Heer N. Ph. YVilben. 20 » Robinson Crusoe. 20 » Si Amin. 20 Duwa belas tjeritera. 20 Bunga rampai. 15 tweede rekenboekjes. \ van den Heer N. Gbaafland. 2b Parindu. 38 Suling. 3 stel schrijfvoorbeelden. 3 » teekenvoorbeelden. 26 groote teekenvoorbeelden. 45 platen (dieren). 41 » (Bijbelsche). 1 kaart van de Minahassa. 1000 kuben. 1 letterkast. 1 boekenkast. 23 tafels met banken. 11 losse banken. 1 tafel. 5 borden. Voorts in ruime hoeveelheid: leien (waaronder 50 lei-telramen), griffels, papier, schrijfboeken, pennen, potlooden, inkt. Dit alles wordt van gemeentewege verstrekt, waartoe des Zondags een tweede zakje in de kerk rondgaat. j. Aantal leerlingen. Op de ljjst 145 jongens 66 meisjes totaal 211 kinderen.