Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeien. Het behoud der school was gewenscht, ook ten behoeve der gemeente. De onderwijzer mag geteld worden onder de meest getrouwen, vooral ook voor het gemeentewerk. Er werd derhalve besloten, de school te bestendigen op kosten van wat wij ons schoolfonds zouden kunnen noemen, al wisten we ook, dat de inkomsten minder ruim vloeiden. Wij gelooven, dat de Heer wel voorzien zal.

Het gemiddeld getal gezet opkomende leerlingen in de scholen te Sonder en Kiawa, No. 24 en 25 geeft een klein cjjfer, daar in de maanden van de padi-zaaiing en den oogst die scholen slechts door een klein aantal kinderen werden bezocht. Worden die maanden (Januari, Juni en Juli) bij de berekening niet mêegeteld, dan zou dat getal te Sonder zijn 143, en te Kiawa 102.

In de maanden September tot November werden de scholen in het district Tomohon-Sarongsong, n.1. No. 34, 35, 36 en 37, bezocht door den zendeling Kruijt , Directeur, der kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Tomohon.

De Secretaris van de Zcndingvereeniging in de Minahassa,

H. ROOKER.