Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dak buiten zoo laag overhangt, dat het licht daar binnen benomen wordt. Dat was nu hier niet erg, maar toch te veel. Men gaf als reden op, dat regen en wind anders last veroorzaken; maar dat wordt des noodig beter verholpen door inlandsche, ook al primitieve, maar voor het duel geschikte jaloeziën.

Een zolder ontbreekt, en dus ziet men het geheele dakwerk met afhangende bladeren en touwtjes in al zijn boerschen eenvoud boven zich. Ten langen laatste ziet men dat niet meer, maar wat ons wel hindert, is dat er in die loodsen geen klank is, geen goede vorming van geluid.

Het meubilair voldoet eenigermate aan gepaste eischen: er zijn schooltafels met vaste banken, maar de afmetingen zijn niet oordeelkundig. De banken zijn meestal te laag voor de tafel en te ver daarvan verwijderd, al wensch ik ook het Amerikaansche model niet, dat geen gelegenheid laat om in de bank rechtop te staan.

Er zijn een paar borden, maar geen geschikte ezels. Zij werden blijkbaar niet veel gebruikt, want de behandeling en plaatsing - zegge het ophangen - ging zeer links. Dat is een slecht teeken voor eene school: het meest geschikte hulpmiddel om heldere voorstellingen te geven van eenige leerstof, niet of weinig gebruikt!

Er werd met die kinderen dan ook niet genoeg gesproken, en ik vrees dat verveling, veroorzaakt door zoo genaamde stille werkzaamheden, wel de meeste schuld zal moeten dragen van de ongeregelde, zoo niet slechte opkomst der kinderen. Van daar ook dat doffe, stompe staren, waar men elders onder dit zelfde volk zulke sprekende blikken ontmoet, begeerig om te mogen antwoorden. Over 't geheel schrijf ik schoolverzuim in Indië meest toe aan gebreken bij den onderwijzer; want