Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zon was reeds het zenith gepasseerd, toen ik de school verliet en naar mijn logies aan het strand bij den Gezaghebber terugkeerde.

Den volgenden morgen zou mijn tocht over het eiland aanvangen. Men heeft de keus eerst westwaarts te gaan en dan de route later door het oostelijk gedeelte des eilands te nemen, of omgekeerd. Men verdeelt het eiland naar den zonneloop, in: de streek van 1°. matahari naik, d.i. zonsopgang, en 2°. matahari turun d.i. zonsondergang. Ik verkoos eerst mij naar het westen, matahari turun te wenden, en zoo den weg rond het eiland te volgen, dewijl de meeste negeryen - op twee na - niet ver van het strand liggen.

Rote is niet groot; het eiland heeft eene uitgestrektheid van 30,8 D geogr. M. en is dus 5 ü geogr M. grooter dan onze provincie Utrecht, maar deze is 3,5 maal meer bevolkt dan Rote, dat slechts 54,000 zielen telt. Het geheele eiland rond gaande, heeft men een' weg af te leggen van 185 palen van 1507 Meter of ruim 203 kiloM.

De paarden van Ilote zijn een klein ras, maar zij zijn vlug en hun telgang is niet onaangenaam. Tellen zij niet, dan stooten zij soms in den draf. Zij kunnen niet bestegen worden van de linkerzijde, zij laten dat niet toe; want de inlander stijgt rechts op: dus zijn zij dat gewoon. Van het Europeesche zadel kunnen wij gebruik maken: de paarden laten zich meest geduldig zadelen, hoewel niet allen, want de inlander gebruikt geen zadel. Maar ons hoofdstel met stang en trens is niet te gebruiken. Men heeft er zich in te schikken, dat men bet paard een inlandsch hoofdstel aanlegt van zeer primitief fabrikaat, zijnde gedraaid touw van den gëwang, rapa geheeten, dat in de hand niet aangenaam is, wegens de harde, stugge substantie, maar waarmede men het paard uitnemend goed in bedwang kan houden.