Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met verwonderlijke snelheid samenstellen (vlechten), soms met bloemen en ornamenten versierd. Stel u nu zulk eene cavalcade uit 40, 80 of 120 ruiters bestaande voor; de voorrijder geeft de snelheid aan: ziet hij dat de ambtenaar, wien hij tot geleide strekt, goed te paard kan meedoen, dan komt er in die weinig bewegelijke gelaatstrekken een blijk van genot en goedkeuring; zijn oog schiet vuur, en hij prikkelt zijn ros tot sneller vaart. Is het terrein ruim, dan verspreiden de volgelingen zich links en rechts, tirailleursgewijze over het veld, laten de breede sjerpen horizontaal wapperen achter zich, moedigen den voorrijder aan, laten soms een wild, doordringend krijgsgeschrei hooren, terwijl de zware hoefslag dier ruiterij een dreunend geluid veroorzaakt over den harden uitgedroogden grond.

Met een vaart meestal van één paal, of anderhalve kilometer, in de vijf minuten, vlogen wij langs den weg, en gierden ruiters en langs den weg hier en daar geschaarde toeschouwers het uit van pret. De vrouwen gaven hierin vaak den toon. Zij zijn bekend als schoon: haar haardos is rijk, gitzwart, glanzend, sluik of eenigszins gekruld; de blik is levendig, en de taille fraai. Velen bedekken het bovenlijf niet, of alleen met eene los coquet neerhangende slendang of breede gebloemde sjerp, als boven beschreven, terwijl anderen korte baadjes aan hebben, en bij de meer aanzienlijken de kabaja meer en meer in gebruik komt. Bij de minderen van rang geldt eene boven de borsten dicht geknoopte sarong, en dus met ontbloote schouders voor eene voegzame dracht, 's Lands wijs, 's lands eer! Zij werken veel en zwaar: twee haiks, van de bladeren van den lontar gevlochten emmers, met water uit eene in de diepte liggende bron, dragen zij bergopwaarts; de brandstof voor het bereiden