Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar buiten is de jeugd aan het spelen. Het zijn jongens. Algemeen is in Indië het kuitschoppen, dat het bloed er uit springt en soms een scheenbeen wordt stuk geschopt. Hier zag ik een schoppen of trappen, dat van de paarden is afgezien. Twee jongens loopen op elkander toe, en zoodra zij dicht genoeg bij elkander zijn, wenden zij zich om als vechtende paarden, en dienen elkander achterwaarts schoppen of trappen toe, die in de verte kunnen gehoord worden en ongetwijfeld zware beleedigingen kunnen veroorzaken. Zij waren onvermoeid.

De avond daalde; een zachte koelte kwam van het gebergte achter ons, en de bijna volle maan wierp haar vriendelijk licht van den onbewolkten hemel, en deed fantastische schaduwen rondom ons vallen. Het was een uur voor mijmeren en stil, vreedzaam genot.

Maar de inlander laat zulke nachten ook niet onopgemerkt voorbijgaan. Zie hoe de schaduwen zich hier en ginds bewegen! Langzamerhand nemen zij toe in aantal. Wij zien ze bij groepjes; eindelijk vereenigen zij zich; de kolintang doet zich hooren en de rondedans met gezang is in vollen gang.

Melodieus zijn die muziek en zang niet: de alifoersche zang en rythmus in de Minahassa is aangenamer en welluidender, en met meer maatgevoel. De dans was niet fraai, en de nabootsing van paardengetrappel scheen de hoogste volmaking van Terpsichore's kunst te worden geacht. En dat zij zei ven behagen scheppen in dat spel, blijkt wel daaruit, dat zij het tot laat in den nacht voortzetten.

Den volgenden dag gingen wij naar Bilba, dat slechts € paal of 9 K.M. verder is. De weg gaat over een berg, maar is goed. Ons talrijk gevolg is levenslustig eu maakt onderweg allerlei évoluties. De Radja is er ook, en toont zijn meesterschap in de rijkunst.