Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiegels met gebroken glas; - stilstaande klokken; - dito horloges; - een chrononieter, met thermometer en barometer; oorspronkelijk prachtig, thans geheel defect. Verder grootere en kleinere kisten met koper of zilver beslag voor kleederen, geld of bijouterien, alles in de grootst mogelijke wanorde, en onzindelijk, bedekt met eene dikke laag stof, vuil! - Van waar dat alles in zulken toestand? - Van waar, dat, behalve in de school, nergens in de negery Termano een spoor was van netheid aan huizen of menschen? Van waar, dat zelfs in des Radja's huis het vrouwelijk personeel zoo geheel zonder netheid en gratie is?

't Is omdat hier niet de ware beschaving is, die tevens veredeling moet zijn; hier is oppervlakte zonder diepte; alles slechts glans en schijn! De Radja had behalve dè,t uit zijn zeemansleven nog zeer schadelijke gewoonten meegebracht: - vloeken, dat nu juist geen beschaving teekent, en verslaafdheid aan sterken drank. Het laatste werd zijn ongeluk.

Door zulke aberraties van de beschaving wordt de inlander niet geholpen. Zal er van Eote iets degelijks worden, dan moet dat meest uitgaan van het huis van den Hulpprediker! Dan moeten godsdienst en beschaving samen gaan : één zijn tot vorming van het verstand, het hart en het karakter. Aan hem, de opleiding van jonge lieden tot degelijke, practische voorgangers. Aan zijne vrouw de opleiding van meisjes tot degelijke huisvrouwen. Dan zal Rote nog eens een begeerlijk oord worden als de Minahassa, en een parel aan de kroon der Zending! Dat zij zoo!

N. GRAAFLAND.