Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Stand van de ouders der leerlingen.

Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. Tntnal Van Hoofden. Van andere Javanen. Mödjó-warnó — — 345 192 537 Böngsó-redjö — — 51 • 13 64 Tebel — — 6S 20 88 Segaran — — 9 8 17 Goejangan 3 — 54 2 59 Wioeng — — 22 7 29 Soerabaja 3 — 26 — 29

6. Dagelijksche opkomst.

Mödjö-warnó 288 526 326 425 Böngsö-redjo 240 73 22 47 Tebel 284 84 31 53 Segaran 265 23 7 12 Goejangan...... 281 51 11 32 Wioeng 228 24 12 18 Soerabaja 248 40 4 22

I). Staat van de leeftijden der schoolkinderen en der klassen-verdeeling.

1. Leeftijden der leerlingen op uit. 1888 op de school aanwezig.

4—5 j. 6-8 j. 9-12 j. 13-1(3 j. 17-20 j. j. m. j. m. j. m. j. ra. j. m. Totaal. Módjó-warnó 9 16 69 74 148 92 90 10 19 — 537 Bóngsö-redjó — — 9 2 23 11 19 — — — 64 Tebel — — 33 9 27 6 7 5 1 — 88 Segaran — — 22 43 13 2 — 17 Goejangan — — 12 1 25 1 20 — — — 59 Wioeng — — 11 12 6 6 — 3— 29 Soerabaja — — 1 — 19 — 8 — 1 — 29

2. Leeftijden der leerlingen, die de school in 1888 verlieten.

4-5 j. 6-8 j. 9-12 j. 13-16 j. 17-20 j. j. m. j. ra. j. m. j. m. j. ra. Totaal. Módjö-warnó — 2 11 5 194 38 1 16 — 96 Böngso-redjö — — — — 10 — 19 — 3 — 32 Tebel — — 7 — 1— 4 — — — 12 Segaran — — — — 6 — 10— — — 16 Goejangan — — — — 17 2 18 — — — 37 Wioeng — — — — 1 — — — 11 3 Soerabaja — — — — 21 — 19 — 5 — 45