Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorgangers. Helpers en Onderwijzers in den werkkring te Mödjö-warnö, 1888.

Asiël Ider, Voorganger te Mödjö-warnö. Bernardus Ngamidin, Schrijver te Mödjó-warnö. Sarpö pak Tjondrö, Hoofdonderwijzer te Mödjö-warnö. David Ngatnidin, Onderwijzer te Mödjö-warnö. ElisÓ, » Amasiö Rasiö, » Sastró wirjö Nar, » Saminö » Pariman, > Djansën, » Singsim Mëstökö, » Kanapi, Aspirant onderwijzer Bindjamin » » Tjondrö, » » Epraim Meri, helper by de zieken. Joram Djongkö, Voorganger te Bongsö-redjö. Sarimin, Onderwjjzer » » Sesam Midin, Voorganger te Kertö-redjö en Ngörö. Iprajim, tweede » » » » » Rasijö, Onderwijzer te Tëbël. Karmö, Aspirant onderwijzer te Tëbël Semsom Sagiö, Voorganger te Sëgaran. Ananias, Onderwijzer » » Warnö pak Mastökö, Voorganger te Goejangan. Akimas Djariö, Onderwjjzer » » Soleiman Sabrang, Voorganger te Wjjoeng. Kipoes, Onderwijzer » » Mattheus Madakim, Voorganger te Soerabaja. Josian, Onderwjjzer » » Kweekelingen twaalf.