Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

Eenige aauteekeningen op ethnographisch gebied ten aanzien van hel eiland Rote. (vuig. Rotti).

(Met een Kaartje.)

Dat ik Rote schrijf en niet Rotti, is op grond van de werkelijke uitspraak door de bewoners zeiven.

Van waar die naam afkomstig mag zijn, is twijfelachtig. Volgens sommigen was er in de eerste tijden, bij de komst der Portugeezen, eene kampong van dien naam, aan de N. W. punt van 't eiland, of op het schiereiland Landoe, en gaven zij dien bij vergissing aan het geheele eiland. Anderen verhalen, dat de Portugeezen eenen visscher ontmoetten aan het N. O. strand des eilands, hem naar den naam van het eiland vroegen, en ten antwoord kregen: //Rote," zijnde de naam van den visscher, die meende, dat hem daarnaar gevraagd werd.

Rote bestaat uit twee ongelijke deelen: het zuidelijke deel is eigenlijk Rote, met al de negeryeii door mij bezocht; ^bet noordelijk gedeelte of wel schiereiland, heet Landoe, met de negery Landoe.

Rote ligt tusschen 10° 37' en 11° Z. B. en van 122° 52' tot 123° 39' O. L., ten Z. W. van Timor.

De oppervlakte bedraagt 30,8 □ geogr. mijlen. De grond is meest kalksteenformatie, die op vele plaatsen bloot ligt, vooral in het N. O. en Z. W. deel. Hier en daar langs de helling der bergen of heuvels aan de med. n.z.g. xxxiii . 23