Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eilanders is. De Tamarinde komt hier ook goed voort. Ook vindt men hier eenige soorten van Bananen (Pisang), waaronder die bijzonder zware trossen voortbrengen, zooals ik die op Ambon nooit, en in de Minahassa zelden zoo zwaar heb gezien. Ook zijn hier een paar Mangga soorten. Verder vindt men, tot veelvuldig gebruik voor het bouwen van woningen, den Gëbang-palm, waarvau bast, bladsteelen, bladeren, kortom alles nuttig gebruikt wordt, terwijl het inwendige of merg van droge, vezelachtige substantie, dient tot voedsel van varkens en honden.

Andere houtsoorten zijn: de Casuarina; de Koelah, eene harde houtsoort; - het Ijzerhout; - de Soering en Oelah, die beiden uitstekend timmerhout leveren; de Kajoenaeirah; de Kajoepoetih, waarvan het in de hand fijn gewreven blad den reuk heeft van de oleum cajaput; de Didite, eene witachtige zachte houtsoort, die vroeger wel voor schrijfplankjes werd gebruikt; de Keka, die goed is voor schuduwboom. Ook zijn er Pandansoorten, waarvan matjes worden gevlochten; verder: de wilde Kaneel, de Indigo, de Mangkoedoe of Bangkoedoe, die verwstof levert; de Kesambi, die eene vrucht geeft als de mannetjes koffieboon, waaruit olie wordt geperst. De inzameling wordt minder, omdat er niet genoeg débouché is; de Nitas met oliehoudende pitten, die men aan een dun stokje rijgt eti aansteekt om des nachts licht te hebben.

De tegenwoordige gezaghebber plantte ook, met goed gevolg, den Kapokboom.

Kuituurgewassen zijn: de djagoeng, die van eene kleine soort is, en door overbrenging van grootere soorten van elders, en gewijzigde verbouwing, kon verbeterd worden; de rijst, waarvan de kuituur nog zeer gebrekkig is; de gierst, die goed voortkomt; de tabak, die zeer ondoelmatig wordt verbouwd; de katoen (kapas), die gebezigd