Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden onder elkander kunnen huwen; dit mag echter niet worden toegestaan met het volk en de slaven. Deze beide laatste categorien mogen echter ook onder elkander huwen.

Waaraan het ontstaan van den slavenstand is toe te schrijven, is mij niet geheel verklaard: gedeeltelijk schijnen dit buitgemaakte of gestolen kinderen te zijn van andere regentschappen, uit den tijd toen zij elkander nog beoorloogden ; gedeeltelijk pandelingen, wegens schulden tot slaven verklaard; en gedeeltelijk zijn het van Timoren elders geroofden. Of er tegenwoordig nog lieden tot den slavenstand worden gebracht, is mij niet gebleken. Men zij niet onnoozel genoeg om aan te nemen dat dit niet meer geschiedt somdat het verboden is."

De Rotenees is over 't geheel niet zwaar gebouwd, maar wel gevormd, en lenig in zijne bewegingen. Hij beweegt zich te paard gemakkelijk en vlug. Zijn oog is rustig en wekt vertrouweu. Hij heeft donker haar, dat van de meesten sluik is, terwijl kroesharigen veel minder voorkomen. Overigens is de huid donkerbruin.

Zij hebben weinig baard, meer snorretjes. Sommigen zijn ietwat behaard, en laten alles staan, wat hen bepaald leelijk maakt. Ik zag enkelen met een eerwaardig grijzen baard. De meesten trekken de haren op 't gelaat en de schaamdeelen uit.

De vrouwen hebben veelal eene fraaie taille, levendige donkere oogen, een rijken haardos, en eene lichtere kleur van huid dan de mannen; velen zijn schoon tej noemen.

Albino's zag ik enkelen.

De Rotenees is niet lui, maar hij heeft niet ^geleerd te werken. De vrouw daarentegen is ijverig,^en bijna al-