Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel. Statistiek overzicht.

A. STAAT DEll GEMEENTE.

1. Zielental op uit. 1888.

Samarang. Mannen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. a. Javanen 42 53 29 124 b. Chineezen 16 13 1 30 Kajoe-Apoe (Koedoes) 14 19 42 75 Pati en Djoewana 2 6 19

2. Adspirant-leden der gemeente en jongere catechisanten.

Mannnen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. Samarang 5 6 15 26 Kajoe-Apoe (Koedoes) — — 10 10

4. Doopelingen in 1887 en 1888.

Mannen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. Saraarang — 6 7 13 Kajoe-Apoe (Koedoes) — 3 5 8

B. STAAT DER SCHOLEN uit. 1888.

Christen-kinderen. Niet-christeu-kinderen. Totaal. Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. Samarang 11 — 65 — 76 Kajoe-Apoe (Koedoes) 10 5 14 1 30

Namen der Medehelpers.

A. Te Samarang.

1. Asa Kiman, voorganger der gemeente, tevens evangelist. 2. Iskak, hulponderwijzer. 3. Andries, kweekeling. 4. Jonathan, kweekeling.

B. Te Kajoe-Apoe.

1. Philémon, voorganger der gemeente, tevens werkzaam in de school. 2. Gersom, tweede medehelper, bjjzonder voor de school.