Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl hij zwijgend voortreed, hernam nabi Isa tot den man, die nu voor altijd zijne vrouw verloren had: #die zwarte man was eerst als ongeloovige gestorven, doch door God uit den doode opgewekt, stierf hij daarna in het ware geloof. Uwe vrouw daarentegen, die eerst in den geloove gestorven was, heeft nu in haar ongeloof den dood gevonden." - ff Ja, Heer! zoo is het" antwoordde de man - „maar wat mij aangaat, ik doe hier voor u de plechtige gelofte, van, zoolang ik leef, nooit weêr naar eene vrouw te zullen omzien." - En hierop begaf hij zich naar den top van een' berg, om daar als kluizenaar het overige zijner dagen te slijten.

S amarang , 25 Mei 1889. H oezoo.

med. n.z.g . xxxur. 28