Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN

van wege het

«EDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER ZENDING EN DER TAAL-,

LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË

Onder Redactie van Prof. C. POENSEN

Een-en-Vijftigste Jaargang

Te Rotterdam, bij M. WYT & ZONEN Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 1907.