Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië.

Bladz.

De Zending in Bolaang-Mongondow, door W. Dunnebier

(met schetskaartje) i De grenzen van BolaSng-Mongondow 22 Zielental van Bolaang-Mongondow, medio 1906 24 Staat der Scholen in Bolaang-Mongondow in 1906. ... 26 Javaansche raadsels, door S. Luinenburg 27 Gebruiken der Bataks in het maatschappelijk leven, (3e vervolg) door J. H. Meerwaldt 83 Iets over de ila-ila bij de Javanen, door S. Luinenburg. . 307 Een noodkreet ten behoeve van weduwen en weezen in de Minahassa, door J. Louwerier 328

Dagboeken, Verslagen en Brieven uit de Zending.

Een en ander over Bantik, door J. G. de Haan 34 Deli-Zending: I. Ressort Kaban-djahe (Hoogvlakte). Het jaar 1906, door E. J. van den Berg 45 Staat der Gemeenten en Scholen in den werkkring Kabandjahe, op uit. 1906 58 II. Ressort Sibolangit. Het jaar 1906, door J. H. Neumann 59 Staat der Gemeenten en Scholen inden werkkriugSibolangit op uit. 1906 71 Een bezoek op Dammer (Zuidwester-Eilanden), door J. H. Letteboer 72 Wongs& Karijl van Wotgalih, door S. Luinenburg. ... 79 Oost-J a va-Zending. I. Verslag aangaande den werkkring M8dj&-warn8 over het jaar 1906, door A. Kruijt 134 II. Verslag aangaande het Ziekenhuis te Mldjü-warna over het jaar 1906, door Dr. A. J. Duymaer van Twist en Dr. Anna Pijsel 139