Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan deze mededeelingen veel hebben geliad en hebben.

En waar ik nu heb gewaagd van hen, voor wie de Zending naar Bolaang Mongondow een zaak des harten was, die hiervoor ijverden niet alle krachten zonder echter hunne pogingen met een gewenschten uitslag bekroond te zien, daar hoop ik, dat, nu de zending in Bolaang-Mongondow een feit is, er onder de tegenwoordige Christenen velen worden gevonden, die zich niet minder vurige strijders voor de hoogste belangen van het Mongondowsche volk zullen toonen. Hebben velen vóór ons reeds het hunne gedaan voor de zending naar Bolaang-Mongondow. zonder dat de deur werd geopend, nu de toegang is ontsloten en Evangeliedienaren dit land mogen binnentrekken, hoop ik, dat er niet weinigen gevonden worden, die eveneens ernst maken met de bede ,,1'w Koninkrijk kome." Met blijdschap las ik reeds herhaalde malen in de lijst der giften ,,voor Bolaang-Mongondow." Mede hierdoor werd het ons duidelijk dat menigeen deze zaak zijne aandacht waardig keurt en niet schouderophalend of ongeloovig glimlachend over de dwaasheid dat een Genootschap met een chronisch tekort, nu weer een nieuw arbeidsveld opent, aan deze dingen voorbijgaat. Neen ! velen begrijpen dat dit alles in 't geloof, o'uder ernstig opzien tot God, is ondernomen, dat het onverantwoordelijk zou zijn de bevolking van Bolaiing-Mongondow nog langer ongehinderd eene prooi te laten worden van het geestdoodende islamisme. Om deze reden wend ik mij thans dan ook met vertrouwen tot U, Lezer, met 't verzoek om hulp, om steun. Wilt gij ons niet helpen, den Mongondowers eene goede tijding te boodschappen, vrede te verkondigen ? Wilt gij niet met ons den dag verhaasten dat de schoone Mongondowsche bergen vrede zullen dragen, de heuvelen gerechtigheid, dat Christus hier als Koning

1'