Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet in één dag — is Kotaboenan te bereiken. In laatstgenoemde plaats bevindt zich reeds eene school. Aangespoord door het tot stand komen van zoovele scholen op de hoogvlakte, richtte de panghoeloe A. P. Mokoginta, liet meest ontwikkelde hoofd van Bolaang-Mongondow, er ook in zijn district eene op. Met ingang 1907 wordt deze eene Grenootschapsschool. Ook te Motongkad en te Noeangan zullen waarschijnlijk het volgend jaar onderwijzers geplaatst kunnen worden. Het is jammer dat sommige dorpen van het district Kotaboean, dat in 't geheel slechts 4679 zielen telt, niet alleen zoo ver van elkaar liggen, maar soms ook moeielijk te bereiken zijn.

En hiermede meen ik voor dezen keer genoeg gezegd te hebben over Bolaang-Mongondow en het zendingswerk alhier. Van groot© dingen, van een vragen en verlangen naar geestelijke zegeningen kon ik niet gewagen. Niemand zal dit ook denken, vermoed ik. Hoe toch zou men reeds van goede verwachtingen van den oogst kunnen spreken, als er nog niet eens is gezaaid? We beginnen pas met het omkappen van 't bosch, en eerst als dit is gevallen en ook het struikgewas en het gras zijn uitgeroeid eii de grond is bewerkt, kan er met zaaien een begin worden gemaakt. En als dan na de uitstrooiing van het zaad God regen en wasdom schenkt, ja dan zullen ook hier eens witte velden worden aanschouwd, waarvan de oogst juichend door de Engelen zal worden binnengehaald. Zoo worde het.

Po'po', December 190G.

2*