Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zei al niets dan lof te hebben over (lezen post. In het laatst van dit jaar hebben eenige lieden om dooponderricht gevraagd, en trouw wordt de school door een 8-tal meisjes bezocht.

Zulke dingen stemmen tot dank, want dat wijst op de werking van Gods Geest.

Op den 31en Aug. werd het goeroehuis ingewijd. Dat was een blijde dag. Wat was daar een opgewektheid onder de schooljongens, de genoodigden en de goeroefamilie. Een inlander laat maar zelden toe, dat iemand een blik in zijn hart slaat, maar het was nu inderdaad vermakelijk om te zien, hoe de goeroe en zijn vrouw zich overal lieten zien vragende of er niets te kort was, meelachende als er ook om hun blijde gezichten grapjes werden gemaakt. En dat de goeroe het naar zijn zin had, dat kon ik me voorstellen, maar dat zijn vrouw, nog zoo kort geleden tot ons overgekomen, zich zoo spoedig aanpast, zie dat maakte me stil van blijdschap.

Alles werkte mee om dezen dag tot een vreugdedag te maken. We zaten en aten buiten. Gewoonlijk is het Bataksch© huis, dat ingewijd wordt de plaats voor liet feest; maar een Eatakscli huis is berekend voor 8 of 16 gezinnen, dit goeroehuis voor één gezin. Yeel nieuwsgieriger ilan anders bij een huisinwijding waren de lui nu; er moest uitgelegd worden, waarom de stijlen niet versierd waren, waarom de deelhebbers aan het feest niet gepoetard werden (witte stippen ontvangen op wangen en voorhoofd), waarom mijnheer, op verzoek van den goeroe bad en de lieden toesprak. Waarom dit eten zoo geregeld ging enz. enz. Daar was een massa te vragen, veel dat vreemd was, maar ook veel in dat vreemde, wat insloeg, dat blijkt ons nu.

Ook vergeet ik niet, dat aan de toenadering tot de nieuwe agama (Godsdienst) ook meehelpt de handhaving van den Christenvorst, voor de getrouwe Lezers van onze