Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo werkt liier de zuurdeesem door, verborgen maar zeker en het kan niet anders of na korter of langer tijd is het meel geheel doorzuurd.

Tot nog toe sprak ik over de geestelijke zijde van ons werk, maar ik heb ook nog maatschappelijke zijden te vermelden. Daaronder reken ik in de eerste plaats het toezicht op de këde (winkel) aan de Tongkëh.

Dit toezicht, dat alleen ten doel heeft de Bataks te leeren handel drijven, om hierdoor den Islam te weren, bezorgde mij veel werk omdat de lieden in het geheel niets verstaan van handeldrijven. De zaken moeten dus eerst een tijdje marclieeren willen die lieden er in thuis komen. De vraag is dan ook niet of er veel gewonnen wordt (dat kan ook niet, zij moeten concurreeren met barang (koopwaren-) dragers, die met weinig winst tevreden zijn en geen onkosten hebben); de vraag blijït voorloopig: behouden we het terrein voor den Batak ? Is hij dan later door de ervaring geleerd, dan is intusschen de Hoogvlakte van gedaante veranderd en zijn land voor hem behouden.

Niet minder maatschappelijk is een nieuwe tak van werkzaamheid, voor mij in den loop van het jaar geboren.

Onder de vele lijders, die medicijnen kwamen vragen, waren ook vele slachtoffers van de vreeselijke melaatschheid, die hier vrij veel voorkomt en evenals overal gevreesd wordt.

Hoe vaak is mij toen de gruwelijke zelfzucht van den heiden gebleken.

Er kwam dan soms een geheele familie ..zulk een lijder brengen. Mijnheer moest dien zieke dan maar eens behandelen en hem maar bij zich houden ook, want in zijn dorp stond men niet meer toe, dat hij er woonde. Zelf bang voor besmetting waagden zij er een ander maar aan. 4*