Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring- Sibolangit op ultimo 1906.

GEMEENTE*. Sibolangit TandjoengBëringin Boeloeh Awar.. .. Doerian Si roekoen Roemah Gerat.. . Hoekoeui Përnangënën. .. . Si Rëngitrëngit . Poewangadja. .. . Deli Toewa Roem.Kinangkoeng Onbek. m. woonpl. 1NLANDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. Si Malap H. Pësik N. Ponto Si Moe wat Si Lam lam i .. .. Martin L. Sirëgar Si Ngërah R. Tampënawas.. Si Moermoer.. .. Si Nagang GEMEENTELEDEN. 6 13 45 45 6 15 48 6 6 10 28 24 52 GEDOOPTEN in het afgeloopen jaar. 2 1 9 13 42 23 17 18 9 6 182 16 21 20 11 20 77 Aangenomen Leden. o £ M 2 o •o .s 'I Avond • maalsbedieningen. Huwelijken. 33 1 1 33 «$ 3 ^ = 2 'i Aantal leerlingen op de Scholen. — 1 3 2 19 10 16 — 16 14 34 31 10 13 23 9 228j 18 275 114

De opgaven aangaande de scholen loopen niet over het geheele jaar; bij de weinige veranderingen in het schoolbezoek geven ze toch een vrij getrouw beeld daarvan.

Voor de opgave, J. H. NEUMANN.