Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bezoek op Dammer (Zuidwester-Eilanden),

door J. II. LETTEBOER.

Br. Letteboer, die gedurende acht jaren op Savoe werkzaam was werd in 1904 hulpprediker te Waai op Ambon. Tot zijn werkkring aldaar behooren ook de eilanden Dammer, Teon en Nila.

Uit een schrijven van hem, dd. Waai, 20 September 1906, deelen wij het volgende mede over een bezoek aan Dammer, op weUv eiland hij voor de 7 gemeenten z ev e n helpers heeft: 2 inlandsclie leeraars, die door het orouvernement bezoldigd worden, met eene bezoldiging van f 25,—- 's maands, die opklimmen kan tot f 40,— en 5 goeroe-d jamaiit (gemeente-onderwijzers, tevens voorgangers), die f 15,— 's maands ontvangen, welke kosten voornamelijk gedragen worden door het Evangelisatie, fonds „Ambon". Op Dammer zijn weinig heidenen meer. Het getal gemeenteleden bedraagt 1796 (802 mannen en 994 vrouwen), dat der schoolkinderen 298 (184 jongens en 114 meisjes). Een en ander ontleenen wij aan den staat der gemeenten en scholen over 1905, gevoegd bij genoemd schrijven.

En nu over zijn bezoek.

Ik breng u naar Dammer. Verwondert u dit? Nu, laat ik u mogen herinneren, dat Dammer met nog een paar eilanden gesteld is onder het toezicht van den hulpprediker van Waai, die minstens eenmaal per jaar de gemeenten aldaar beeft te bezoeken. Naar Dammer,