Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakken, kinderen — vreeselijk niet waar? Een groote nap, van een klapperdop, dient voor bord en kopje. Handen bij het eten doen dienst voor mes, lepel en vork; de buitenste vlakte der liand is liet servet. Industrie is er niet, landbouw evenmin, voortbrengselen 't zelfde. Wat staat dat leven nog laag !

XIaar wij hebben nog andere belangen. Ons werk, niet waar, dat interesseert ons meer, dan de natuurlijke gesteldheid van land en volk.

Xu het is te begrijpen — bij zulk een toestand is er nog veel werk — en gelukkig er wordt veel gewerkt. ïlians zijn er op Dammer alleen 7 gemeenten met 6 inlandsche gemeentescholen. Als mijn vrienden in het bezit zijn der Mededeelingen, dan zou ik toch wel gaarne hebben, dat zij eens eventjes deel 28 ter hand namen, en bladz. 29 opsloegen. Daar vindt ge een statistiek van de Inl. Christengemeenten op de Ambonsche-, Aroe- en Zuidwester eilanden op 1 Jan. 1882. Toen op Dammer 3, zegge drie zielen, geen enkel lidmaat, geen enkele school. Pin nu, na 25 jaren, voor Dammer bijtaa 2000 Christenen met ruim 250 lidmaten. Binnen + 25 jaren ! Maar daar komt de mopperaar, de rekenmeester aan, en zegt: „mooi — wat mooi — nog geen 100 zielen per jaar. Juist, maar zij, die gelooven, haasten niet. Zij weten, dat in den grond der zaak het Koninkrijk Gods niet genieten wordt naar lengte en breedte, maar wel naar hoogte en diepte. Eu of dan die hoogte zoo hoog en die diepte al zoo diep is? O neen, het Christendom van Dammer is een vereeniging van gedoopte heidenen. Maar mag ik vragen : waarom wordt toch van onze ( hristenen van 25 jaren zooveel geeischt? Waarom de volmaaktheid geeischt van anderen, daar wij — zegge w ij — de volmaaktheid nog laug niet bereikt hebben. ^ raagt liever: is al ons werk hier te vergeefs? en dan