Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangeliën in liet Javaansch, een lsitab gambar (geïll. liijl). leesboek), een rërëpen (gezangboek), enkele psalmen op «Tav. dichtmaat en een nieuw psalmboekje lagen netjes op de lessenaar, terwijl de inhoud der kast afwisselend was ; een beetje tabak in een pisangblad gewikkeld, enkele droge maïsbladen om daarin de tabak tot het zoo gewilde strootje te draaien, een leeg lucifersdoosje, een stukje beduimeld papier, een lombok (Spaansche peper) en een stuk lialf afgegeten kaspé. In den hoek van het vertrek stond nog een tafel met een stoel, die mijl door mijn gastheer werd aangeboden.

Wongsa Karija is nog in de kracht van zijn leven. Hij vertelde mij, dat hij vroeger santri (priester-leerling) was geweest, doch door aanhangers van Sadrach tot aaidere godsdienstige inzichten was gekomen. Hij las ijverig in den bijbel en vond daarin veel wat hij' niet in overeenstemming achtte met hetgeen Sadrachs volgelingen hem voorhielden, waarom hij zich tot den missi nair-predikant Adriaanse wendde en door dezen onderwijs in de christelijke leer ontving. Ook door Ds. A. ontving hij den Doop. Geen gronden hebbende, werd hij, om in zijn dagelijksche behoeften te voorzien, gedwongen naar elders te gaan. En zoo vestigde' hij! zich in de desa Wotgalih.

Ofschoon ver van eene Christengemeente, te midden van eene Mohammadaansche omgeving, onderhield hij hetgeen hem was geleerd.

Toen hij eens op een Zondag gelast werd aan den weg te komen werken, had hij hiertegen ernstige bezwaren en gaf zijn hoofd te kennen, dat, aangezien hij Christen was, het voor hem niet geoorloofd was des Zondags voor het werk uit te komen. Hij weigerde, zoodat hij aangeklaagd werd. Xiet lang daarna werd bij opgeroepen naar de Kawadanan (het verblijf van den wadana, dis-