Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben de vrouwen liun dans ten einde gebracht, dan komen de mannen aan de beurt, het eerst begint de gastheer met zijn© broeders. Daarbij worden weer zeven trommels geslagen. Verder dansen de anderen, al wie maar wil, want men zoekt allen, die er komen, tot dansen te overreden. Daarna dansen de mediums der geesten. Nadat alle dansers hun beurt hebben gehad, wordt de daoeng (een in tweëen gespouwen en met kalk bestreken visch) dansende den geesten toegebracht, tevoren echter draagt de d a t o e het zuiveringsmiddel sialiapan sialipoerpoeran met een gebed aan de geesten op. Daarmede is de muziek en dans ten einde en zet men zich met de muzikanten aan een maaltijd, die den naam draagt van indahan p a n o e 11doeti (rijst, die het besluit uitmaakt). Den volgenden morgen wordt de bovenvermelde daoeng gegeten. Het geschiedt echter ook wel, dat men hem niet dadelijk eet, maar eerst nog de muziek voor hem laat spelen en met hem ronddanst, 's Morgens vroeg worden ook de muziekbekkens aan hun eigenaar teruggegeven. Men doet ze van rijstmeelkoekjes of gekookte rijst vergezeld gaan. Ook krijgen de muzikanten nog eten mee naar huis. Wie echter van den daoenggegeten heeft, mag daarna geen varkensvleesch meer eten. Men noemt dat mordebata zijn (god in zich hebben, dus heilig zijn.)

De gemeenschap der toeschouwers. v\ anneer er gezegd wordt, dat men ergens in de nabijheid een offerfeest viert, verheugen zich én de kinderen en de volwassenen, zoodat men zich zelfs met eten haast of ook zonder gegeten te hebben er heen gaat om te kijken. Er heen gaande, roept men elkander, de manmen stooten juichkreten uit, de vrouwen roepen wat zachter maar met langgerekten toon, opdat ieder zich