Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haast© om met den troep mede te gaan. In het bepaalde dorp aangekomen, springen ze hand aan hand op de dorpsplaats rond. De vrouwen zingen allerlei liedjes, waardoor de mannen aangelokt worden om tegen haar op te dringen, want daarbij komt de vleeschelijk© gezindheid der menschen nu eens recht uit, temeer door de dubbelzinnige liedjes der vrouwen. Heeft het dansen binnenshuis plaats, dan dringen de toeschouwers het huis binnen en zitten er dicht opeengepropt, om de geschiktheid der dansenden te bewonderen. Sommigen houden zich, alsof ze om een teug water willen vragen of om een beetje vuur of ook alsof ze ingredienten voor een toover- of geneesmiddel komen brengen, opdat de anderen hen doorlaten. Maken ze te veel leven, dan vermaant de feestgever hen snauwend rustiger te zijn, of stort water of asch over hen uit. Maar als ze naar huis gaan, voelen de toeschouwers zich heel niet meer opgewekt, want ze knipoogen allen van slaperigheid.

Mangalap tondi (een ziel terughalen). ') Daarbij wordt eerst een oogenblik in het dorp getrommeld, daarna slaat men de trommels, zooals men het onder het loopen doet, en gaat men op weg om de ziel van den zieke te halen, van de plaats waar zij zich ophoudt. Yoorop gaat de persoon, die de mand draagt, waarin zich rijstmeelkoekjes en geelgemaakte, gekookte rij'st met een gekookt kippenei er op bevinden. Daarachter komt de datoe, die een kippetje draagt, en achter dien de drager van een vlaggetje, zwart, rood en wit gekleurd. Het allerachterste komt de volgende volksmenigte. Ter plaatse aangekomen, waar de ontvluchte

1) Bij sommige zieken beweert de datoe dat hun ziel hen verlaten heeft en zich ergens schuil houdt. Zulk een ziel moet dan in haar huis d.i. het lichaam terruggebracht worden. Men noemt dit ook padiroema tondi.