Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden dag wordt de buffel in stukken gedeeld, maar de neusring en het daaraan bevestigde touw moeten elk door een afzonderlijken persoon worden doorgesneden, die ook elk een afzonderlijk deel krijgen. Het eerst wordt het nierenvet aan den leider der feestelijkheid en de hoofden der verschillende familiën in de deelhebbende stammen uitgedeeld. Vervolgens wordt het ingewand onder den leider, de hoofden en den slachter verdeeld. De laatste ontvangt één nier, de galblaas en een stuk van de maag en de lever x ). Daarna gaat men tot de verdeeling van het lichaam over. De staart behoort den l'eider van het feest, een gedeelte van de borst aan den slachter, het overige daarvan aan de nakomelingen van de mannelijke bloedverwanten van de stammoeder (bona ni ari). De voornaamste hoofden ontvangen een schouder, de nabestaanden van de vrouw van den leider van het feest (dit kan ook meervoudig verstaan worden) de heupbeenderen. Het overige wordt onder de toeschouwende volksmenigte verdeeld.

Horbo sombaon of Horbo boes (Toba bioes). Dit is een buffel, die door de bewoners van een geheele landstreek aan de ziel van hun gemeenschappelijken stamvader ten offer gebracht, en daarom op de groote markt, die tot vereenigingspunt der verschillende stammen strekt, geslacht wordt. Ter eere van dit offerdier wordt er eerst ten huize van den leider van het feest 2 ) muziek gemaakt en gedanst. Heeft de zon haar gewenschte hoogte aan den hemel bereikt, dan komen de hoofden der deelhebbende stammen bijeen, om den buffel naar de markt te lfeiden en aan den slachtpaal te binden. Bij de muziek voert nu eerst de leider (of

1) Het ontvangen dier edele deelen geldt als een bijzondere eer.

2) d. i. het oudste hoofd in de deelhebbende stammen.