Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rah gekozen wordt. In het algemeen treft men, al' wat familie is, bij elkaar wonende in één wijk ; soms ook op een of meer erven naast elkaar (Med. dl. 50 blz. 126). Yan de eerste Christenen werd gezegd, dat het bijïLa allemaal familie van elkaar was !

Zoo is er dus onder de Javanen nog al verscheidenheid, waar het de hechtheid van den familieband aangaat. Hoe kan het anders, waar wij met een volk te doen hebben van zoovele millioenen, levende onder zeer uiteenloopende omstandigheden.

Maar het komt mij voor, dat wij ten opzichte van het Christendom wel mogen zeggen, dat in het algemeen de familieband, eenerzijds niet krachtig genoeg is, om het Christendom geheel te weren; maar anderzijds ook niet sterk genoeg, om een geheele groep of familie te bewegen, Christen te worden.

Uit het bovenmeegedeelde blijkt dit weer duidelijk. Onze kyaï Sagala heeft, — hoewel hoofd der familie, — niet kunnen beletten, dat van de zijnen Christen werden» Maar ten slotte is de man, — ook door de omstandigheden, — gezwicht voor de familie. De drang, om zijn oude plaats weer te mogen innemen, heeft zeker medegewerkt, om hem gunstig voor het Christendom te stemmen. Nu wordt hij' weer geraadpleegd, geëerd!' Nu wordt hem weer invloed toegekend !

Of hij het middel zal worden zijn nog overige Mohammadaansche familieleden te trekken, betwijfel ik. Daarvoor is de Javaan nu weer te veel individualist. Maar, — en dat is m.i. de beteekenis van dezen man in onze gemeente, — door zijn invloed houdt hij, die reeds gewonnen zijn, bijeen, en hij kan veel kwaad in de gemeente voorkomen. "Wel opmerkelijk: verleden jaar ontviel ons kyaï Eana (Med. dl. 50 blz. 122), nu mogen wij ons verblijden in den overgang van dezen man.