Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de nieuwe regeling in het Ziekenhuis, wat betreft de plaatsing der patiënten, waarvan het vorig verslag reeds met een enkel woord spreekt, alsook de tegenwoordige behandeling van mannelijke patienten door de helpers en vrouwelijke patienten door de helpsters, waren de bezwaren grootendeels vervallen, die er bestonden tegen het in het werk nemen van ongetrouwde helpers. Op ons verzoek hebben zich een vijftal jongens beschikbaar gesteld; in de maand Juni traden zij in dienst en thans kunnen wij zeggen, dat wij in onze verwachtingen niet zijn teleurgesteld.

Wat onze helpsters betreft, aangezien er zich van hier geen geschikte meisjes aanmeldden om de ledige plaatsen in te nemen, hebben wij ons tot de Doopsgezinde Broeders op Midden-.Tava gericht. Zij stonden ons een viertal af, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

Daar er zich nog geen geschikte jongens hebben opgegeven, om, zooal's besloten was op de jaarlijksche Conferentie in Maart en nader goedgekeurd door Bestuurders, speciaal opgeleid te worden tot v e rpleger, konden wij met dezen arbeid nog niet beginnen ; wij hopen in het volgende jaar beter te slagen.

Wat nu ons werk betreft, we kunnen op vooruitgang wijzen. Hoewel het aantal poliklinische patienten van 101 tot 138 per dag daalde, steeg dat van de klinische of opgenomen patienten zeer belangrijk; in het vorige jaar toch waren dagelijks gemiddeld onder onze behandeling 197 patienten, dit jaar 230. In het geheel hielpen wij er 8093. Yan heinde en verre kwamen zij en plaatsten ons menigmaal voor de meest gecompliceerde gevallen. Helaas, dat wij er ook nu weder vel'en, die dagen lang geloopen hadden, als ongeneeslijk moesten terugzenden. Het aantal blinden onder hen is zeer belangrijk ; ruim een hondertal roepen jaarlijks onze hulp