Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y.

Verslag omtrent den werkkring Swaroe, over het jaar 1906.

Door D. LOtTWEEIER.

Mijne kracht wordt in zwakheid volbracht.

II Cor. 12 : 9.

Den 2den Mei 1906 was het tien jaar geleden, dat ik mij na eenen tijd van voorbereiding, afgebroken door bet korte bezoek aan de mijnen in de Minahassa, te Swaroe vestigde om de belangen der gemeenten Swaroe, Pëniwen en Wana-rëdja, aan mij toevertrouwd, te behartigen. Gaan wij na wat die tien jaren voor ons persoonlijk en voor bet werk waren, dan gevoelen wij, dat de Heer ons boven bidden en denken heeft welgedaan en gezegend; Hij heeft onze kleinmoedigheid en ons klein geloof telkens op zoo wonderbaarlijke wijze beschaamd, en was in rijke mate de gemeenten zegenend nabij. Het stemt ons tot grooten dank en ootmoed dat Hij ons niettegenstaande onze zwakheden heeft willen gebruiken om Zijne kracht te volbrengen. Wat wijl tot stand mochten doen komen, mochten bereiken in deze jaren, ■wij gevoelen bet maar al te zeer, dat het is door den steun en de liefde van onzen Yader. Het is zoo heerlijk te weten en te gevoelen, dat Hij in alles boven bidden en denken blijft voorzien, waarvan ook het tijdperk dat achter ons ligt maar al te duidelijk getuigt. Waarlijk de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan. Hij heeft de Malangmissie in dit tijdsverloop bovenmate gezegend.