Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wegen kon afkoopen. Dit is niet doorgegaan, aangezien op een paar desa's na (waaronder Swaroe) de bevolking hiervoor niet te vinden was, om reden, zooals men zeide, de afkoop toch geen verlichting van werk zou geven, aangezien de hierdoor vrijgekomen dagen toch gebruikt zouden worden om in de koffietuinen te arbeiden. Wantrouwend stond men tegenover dit voorstel.

Waarom moet deze druk rusten op sommige desa's, terwijl andere op enkelen afstand hiervan gelegen er geheel vrij van zijn, terwijl de grondbelasting enz. der in de cultuurdiensten ingedeelde desa's even zwaar is als die der van de cultuurdiensten vrijgestelde desa's?

Hoogst dankbaar stemt het mij thans te kunnen getuigen dat de ontginning aan de Tambakkanbaai als geslaagd, ais levensvatbaarheid bezittend, mag beschouwd worden, dat hier eenmaal nog eene bloeiende gemeente met uitgestrekte sawahgronden zal mogen ontstaan. Toen ik deze ontginning bezocht en wij 's avonds in het huis van den hoofdontginner zaten te praten, gaven wij deze nieuwe nederzetting den naam Bali-rëdja (tot welvaart teruggekeerd). De keus viel op dezen naam, omdat reeds drie maal vergeefs getracht was hier eene Christen desa te stichten, daar men steeds niet tegenspoeden te kampen had gehad, waaraan het weinig doorzettingsvermogen van den Inlander gedeeltelijk niet vreemd was, doch nu kon eindelijk de vestiging na hardnekkige volharding mijnerzijds als geslaagd beschouwd worden.

Begin Juli werd Isnii door mij als onderwijzer te Bali-rëdja geplaatst, nadat hij het eerste semester 1906 te Siti-ardja werkzaam was geweest, voornamelijk om hem aldaar eerst aan het klimaat der kuststreek te gewennen. Hoogstwaarschijnlijk ten gevolge dezer maat-