Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring MS.djS.-warn& op ultimo 1906.

GEDOOPTE» Aangenomen Avondin aalsbedieningen. Huwe■4 Aantal leerlingen op de Scholen. in het afyeloopen jaar. Leden 3 J5 . lijken. Christenen. Heidenen. d © INLANDSCHE e © is' © © "c ^ s= - © a © GEMEENTEN. VOORGANGERS en HELPERS. Mannon. Vrouwen. © te ■ 0 ■-Ï I C M "7 X H © a SS a 0 je = c p s -5 35 © '© X -2 © H Jongelingen. © 2 1 te 1 © X "© H © — — © ©-C 3 a s © a ce < © "© © 3 .® TS 8 O 1 1 © © te e rH Ontbonden. •f a 35 ? - © x — 1 1 "3 8 © te | $ S <s 8 © te a _© .© ;r "5 af 2 p E -1 te 8 © 0 | © c M&dja warnu. . . ( Kjai Asiël Idër . 680 728 574 619 2601 9 9 35 40 93 19 32 51 590 2 695 23 1 1 271 261 152 23 707 pCt. 87.Bongsa-rëdja. . . \ Amasija Rasija . Wedrig .... 118 140 136 131 525 2 1 7 9 19 4 6 * 10 # 534 188 154 2 197 5 - 1 76 68 21 6 171 88.5 Kërt&-rëdja . . . Pak Sadrëmi . . 83 95 72 70 320 — — 5 6 11 4 5 9 133 2 148 1 - GOUVERNEMENTSSCHOOL. Ng&rli Siinsim Mëstaka 114 130 116 102 462 3 3 7 10 23 4 3 7 156 2 174 9 1 14 7 88 7|116 82.* 71 Tëbél. 1 19 18 57 6 100 73.Soembér-gondang . Tjondrl. . . . 40 58 28 23 149 2 2 3 5 12 — 1 1 * 46 14 1 62 3 — 1 4 6 2 — 12 89.1035 1151 926 945 4057 16 15 57 70 158 31 47 78 1965 9 1276 41 1 5 384 360 320 42 1106

Voor de opgave,

A. KRUIJT. J. KATS.