Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TA AT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring S w a r o e op ultimo 1906.

GEMEENTELEDEN. (iEDOOPTEN Aangenomen Avondin aalsbedieningen. HuweV Aantal leerlingen op de Scholen. in het afgeloopen jaar. Leden. s © . lijken. O ~ Christenen. Heidenen. ö © GEMEENTEN. INLANDSCUE VOORGANGERS en HELPERS. d' © 9 ■ Ti Vrouwen. d © tc d » ■ *© E H M H © SC V rouwen. © tü CS c -9 .8 '© a "3 se H ïc d "© tc a •-9 Jongedochters. ~X © H z-~t © © © '■£ TS •- .5 3 9 O 3 d se < E 9 g J "© © l 13 d © tc 9 © tc d Ontbonden. li n <1 "3 d & d © .1 '9 aó d © tc d © ■-S i .£* '© Totaal der ingeschrevenen d © B 0 M — © 2 © bc © © 25 Swaroe Ebin&ja. . . «. 139 176 167 170 652 2 — 16 14 32 15 17 32 151 1 78 12 1 76 74 9 1 160 142 Pëniwen .... Jacoeb .... 182 194 221 236 833 - — 21 32 53 - — — 150 — — 7 — 1 81 70 18 5 174 145 W&nl-rëdja . . . Rasidin .... 94 101 108 87 390 — - 9 10 19 4 3 7 104 1 49 6 - 1 50 36 12 2 100 83 Siti-ardja .... Poeloeng -rëdj& . . | Akimas .... 103 56 107 75 153 87 87 53 450 271 i 6 6 23 9 44 6 4 10 148 1 74 3 — 1 71 39 2 6 118 97 Tambak-rëdja . . Jakti 20 16 22 17 75 — — 2 3 5 — — - 32 — - — - 1 10 5 5 6 26 22 Soeka-rëdja . . . 7 6 9 5 27 - - — - — — — — 11 - — — — 4 3 — 4 11 7 Bali-rëdja .... Ismi 7 5 4 5 21 — — - _ — - — 20 — — — — 1 4 1 3 — 8 7 608 1 680 771 660 2719 8 6 71 68 153 25 24 49 616 3 201 28 — 6 296 228 49 24 597 503

Ultimo November werd het schooltje te Soeka-rëdjll gesloten, door overplaatsing van den onderwijzer Stepanoes.

Voor de opgave, D. LOUWERIER.