Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige toepassing voor zich zelf te maken, dat doet men niet. En al spoedig zijn de eerste indrukken vergeten.

Klara werd ook plotseling weggenomen. Met haar had ik veel op. Gehuwd met een weduwnaar, die een paar stiefkinderen had, leed zij er veel onder, dat haar man nooit naar de kerk wilde gaan, onverschillig bleef. Zij deed veel voor de beide jongens, en leed er onder, dat die maar al te geneigd waren het voorbeeld des vaders te volgen. Intusschen hield zij niet op te vermanen en aan te sporen. Met dit gevolg dat Hendrik en Theofilus voor lidmaat gingen leeren. Lang hield Klara hunne aanneming tegen. En als ik haar vroeg: „Waarom doe je dat, Klara?"-luidde het antwoord: „Mijnheer ze zijn nog zoo onverschilligen willen te weinig mijn raad opvolgen." Gedurende het verslagjaar werd Hendrik lidmaat. Haar eigen kinderen leidde zij tot Jezus, en behooren tot de trouwe leerlingen der kinderkerk. Of Klara altijd een aangenaam huwelijksleven had, weet ik niet, wel dat ze een slavig leven leidde. Tegen den morgenstond beviel Klara. Alles liep voorspoedig en goed af. Een uur later werd ik geroepen. Klara was plotseling dood gebleven. Hoe treurig, toen ik haar oudste dochtertje Johanna zag zitten met de pas geborene in doeken gewikkeld. God heeft zich over die kleine ontfermd en haar na eenige dagen uit dit leven weggenomen.

Velen ontvielen dit jaar der gemeente. In Lodewijk 1'alar leed Tomohons gemeente een groot verlies en ging voor mij een vriend en zeer gewaardeerd medearbeider verloren. Te Kakaskassen overleden velen. Daar hebben zware koortsen geheerscht. De oorzaak daarvan is wel na te gaan, doch 't is hier de plaats niet daarop te wijzen. Onder hen die ons daar ontvielen

13*