Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wijden en den Heer niet loslaten in den gebede.

Vooruitgang zien we ook wat het huwelijksleven aangaat. Nu ja, er hebben echtscheidingen plaats, en ook daarbij geldt het vaak: veel weten is veel vergeven. Enkele brachten hunne zaak voor den landraad en gingen, na formeele scheiding, een wettig huwelijk aan met de vrouw, die zij reeds korter of langer tijd onderhielden. Gedurende het verslagjaar doopte ik 313 kinderen waarvan 14 buiten huwelijk. Doch, zooals reeds vroeger door mij gezegd is, dit zijn bijna allen kinderen voortgesproten uit samenleving van gescheidenen. Bij bespreking met de ouders der doopelingen den dag voor de Doopsbediening te Tomohon, in de filialen voor kerktijd, zijn de vaders aanwezig en erkennen de kleinen als hun kind. Natuurlijk worden deze personen op hun ongeregeld leven gewezen en in de meeste gevallen opgewekt tot scheiding voor den rechter, maar menigeen aarzelt wegens de kosten en moeite, dan wel komt daar uit domheid niet toe. En men vergete niet, dat dusdanige samenwoning in onze oogen slechter is dan in die des inlanders. Men was dit van vroeger zoo gewoon en ziet dezulke niet als groote zondaars aan. Hoogst zelden wordt ons een kind ten Doop gebracht waarvan de vader niet genoemd wordt dan wel de moeder met haar kind laat zitten. Zulke gevallen worden dan ook als hoogst verkeerd afgekeurd. Daarom voelde ik mij ook gedrongen in den loop des jaars te midden der gemeente een ernstig waarschuwend woord te doen hooren. We hebben te Tomohon een pasanggrahan, d.i. een logeergebouw voor reizende ambtenaren, terwijl ook particulieren met vergunning des bestuurs daarvan gebruik mogen maken. Mij werd medegedeeld dat iemand te Tomohon, een roomsche, die bekend staat wegens minder edele handelingen, was gebruikt door logeergasten om