Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overspel voorkomen en dat vaak menig meisje verleid wordt door trouwbelofte. Waar dit mogelijk is, dringen wij aan tot een huwelijk. Niet altijd worden onze pogingen met een goeden uitslag bekroond en begeeft zich de verleider naar elders of treedt hij in den krijgsdienst, het meisje aan haar lot overlatende. Wij betreuren dit en dat zulke gevallen ons werk benadeelen, behoeft geen betoog. Edoch, wij wanhopen niet en gaan door met wieden; wij doen dit in het vast vertrouwen, dat de Heer der gemeente met ons is en Zijn Geest eenmaal allen reinigen zal.

Kumëlëmboeaï, 15 Jan. '07.