Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondagsschool gehouden. Gelijk in Holland ontvangen de kinderen iederen Zondag een tekstkaartje. De tekst wordt dan van buiten geleerd en Zondags overhoord. Het is een genot te zien, hoe die kleintjes hun best doen tekst of versje van buiten te leeren. Van deze zondagsscholen koesteren wij de beste verwachting voor de toekomst.

Op de hoofdplaats en in een paar andere gemeenten werden de kinderen verrast op Kerstfeest met een Kerstboom, iets wat zij nog nimmer hadden gezien. De opkomst der catechisanten is hier en daar bevredigend, doch kan overal in het ressort veel beter zijn. De meisjes zijn het meest trouw zoowel in opkomst als in leeren.

Het huwelijksleven is over het algemeen vrij goed te noemen, maar toch komen er nog al eens echtscheidingen voor, wat echter meestal het gevolg is van een door ouders of familieleden gedwongen huwelijk. In een der gemeenten was een meisje van 16 jaar, dat door de ouders gedwongen werd in het huwelijk te treden met een jongmensch, dat zij niet kon liefhebben. Zij weigerde dus met hem te huwen en toen zij hierom door haar vader met straf werd bedreigd, maakte zij een einde aan de zaak door zich van het leven te berooven.

Een beter bericht is het volgende.

In de gemeente Wulauan, één paal van Tondano verwijderd, leefde een oude, eenvoudige en vrome vrouw, genaamd Augustina Sumarauw; zij was een moeder in Israël en in handel en wandel toonde zij haar Heiland lief te hebben.

Toen zij krank werd en gevoelde, dat haar leven spoedig zou worden afgesneden, riep zij mij tot zich. Daarna bezocht ik haar herhaaldelijk en sprak dan met haar over het eene noodige. ■

Op een namiddag kort voor haar heengaan zat ik bij