Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Predikant Gedoopte i i c n. B V c c= O £ 1 § DISTRICT. PLAATS. of S c V "ë3 C eö 05 C 2 ï a Hulpprediker. i § O ^ > " <v 13 B 'Ü ee "o Ei sc~ £= ^ ei ~ < 73 * Tomhariri J. G. de Haan 16 16 9 6 „ ...... Tanawangko .... » 39 39 — 14 Kakaskassen 9 32 32 — 2 ij » ...... Tatelei » 1 16 17 — — » ...»•• » 1 1 — — Ban tik Malalajang 55 17 17 — — Kalasei 5» 4 4 — — Kakaskassen Kinilow 55 2 12 14 — 3 Tinoor 39 — 20 20 — 2 » Kajawoe 39 — 18 18 6 — Tombariri Sendoek 5» — 34 34 15 10 39 ...... Mokoepa 5» — 9 9 — 1 7) •••••• Popo 5» 1 9 10 — — » ••••»• Teling 39 — 1 1 — — » ...... KumüArakanRap. 39 — 5 5 — — » ...... Sondaken 5» 2 4 6 — — Toulian en Toulimambot Tondano H. L. Langevoort — 346 346 — 85 Touhmambot 39 — 29 29 — 4 "* 3) ...... Rerer 5» — 20 20 — 3 » ...... Makalisung 39 — 19 19 — 5 Kinaleosan 39 4 6 10 — — 5» ...••• 39 — 35 35 — 3 Sawangan „ — 17 17 — 1 1 » •••... Kolongan 39 — 26 26 — 2 55 ...... Ranowangko.... 39 — 21 21 — 3 » •••••• Lalumpei 5» — 20 20 — 2 55 •••••• 9» — 82 32 — 2 Toulian Er is 39 — 36 36 — 12 Toulimambot Watumea 5» — 26 26 — 9 Toulian Telap 39 — 35 35 — 9 Toulimambot Toulidn-ketjil ... 39 — 50 50 — 5 Ranomerut 39 — 18 18 — 1 » •••••• Papakelan 39 — 34 34 — 3 Toulian Kapataran 39 — 43 43 — 6 55 •••••• Kajuroja 39 — 27 27 — 1 — 20 20 — 3 » ...... Tandengan 39 — 49 49 — 12 39 •••••• Maumby 39 — 11 11 — — Seretan » — 25 25 — 8 » •••••• Koija 39 — 69 69 — 17 a ...... Paloloan 39 — 32 32 — 9 » en Tom.-Sarong song Tataaran » — 115 116 — 23