Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De namen der geslaagden volgen hier volgens hun rangcijfer:

1. Philip Hendrikus Girot van Tompasso, moerid van Br. M. Brouwer te Langowan.

2. Frans Luther Adolf Regar van Kolonganbawah, moerid van Br. S. Schoch te Kolongan-atas.

3. Albert Langitan van Tomohon, moerid van Br. J. Louwerier te Tomohon.

4. Johannes Albert Rindo-rindo van Koemëlëmboeaai, moerid van Br. J. S. de Vries te Koemëlëmboeaai.

5. Eli Ogi van Pangolombian, moerid van den Heer A. Limburg te Tomohon.

6. Turangan Benjamin Wehantouw van Woloan, moerid van Br. J. G. de Haan te Tara-tara.

7. Timothius VVerwer Tarore van Tomohon, moerid van Br. Alb. C. Kruijt te Posso.

8. Habel Kountour van Pangoe, moerid van Br. I. E. de Vries te Ratahan.

9. Everhardus Rotinsulu van Kolongan, moerid van Br. Jan ten Hove te Maoembi.

10. Goni Jotam Joram Londong van Treman, moerid van Br. G. Geissler te Ajermadidi.

Al deze nieuwe leerlingen gingen voorloopig naar hunne respectievelijke heeren terug en keerden na de vacantie, dus den 4en Augustus, hier terug om voorgoed te blijven.

In den gewonen gang van zaken kwam weinig verandering. Slechts werden de roosters van werkzaamheden bij den aanvang van het nieuwe leerjaar onderling in verband gebracht, daar er gedurende vier leerjaren slechts drie klassen zijn. Bij de meeste kweekelingen laat de verstandelijke ontwikkeling weinig te wenschen over. De twee hoogste klassen gaven tweemaal in de week onder leiding van den eersten