Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZENDINGWETENSCHAP.

Referaat, op de Algemeene Vergadering der Utrechtsche Zendingsvereeniging, gehouden in 1907.

Door A. HUETING.

De aanvang der Christianisatie op Halmahera, daardoor toegelicht de huidige toestand van het Zendingswerk aldaar, en de eischen van dien arbeid voor de toekomst.

Ten einde een eenigermate juist oordeel te kunnen vellen over de christianisatie op Halmahera, is het beslist noodzakelijk, den algemeenen politieken toestand aldaar, vóór de christianisatie, te beschouwen.

Immers, wel was de christianisatie geen politieke beweging, maar toch had de politieke toestand veel invloed op haar ontstaan, en niet minder op haar voortgang. Ongunstige politieke verhoudingen kunnen in dergelijke tijden van geestelijke beroering veel bederven. Ik mag het toch b. v. bij deze vergadering als bekend veronderstellen, dat de beginnende christianisatie in het district Galéla, kort na den aanvang van het Zendingswerk aldaar, door de politieke omstandigheden eenvoudig doodgedrukt is!

N.W.-Halmahera is ondergeschikt aan een onderdeel van het Sultanaat Ternate. Het is niet onbelangrijk te weten, dat vooral de bevolking van de Oostkust van dat schiereiland niet best met die Ternataansche heerschappij tevreden was en is. Waaraan die ontevredenheid is toe te schrijven, is moeilijk te zeggen.

19