Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal de vrouw die zich hieraan bezondigt later bij eene eventueel© bevalling verhardingen in de borsten krijgen.

9. (iaat men pisang planten dan is het niet geoorloofd den pisangstruik op den schouder te dragen naar den plantkuil, maar men diene hem daarheen te slepen, want daardoor zullen de vruchten lang worden, terwijl ze in het eerste geval steeds kort en klein zullen blijven.

10. 13ij het planten van pisang is het ongeoorloofd naar boven te zien maar moet men steeds in zittende houding naar beneden kijken. Kijkt men onder het planten naar boven dan zullen de vruchten opwaarts groeien en niet hangende.

11. Als iemand bamboe wil gaan planten, moet hij dit niet doen als de vrouw des huizes juist bezig is met liet koken van eten: daardoor toch zou de bamboe niet uitspruiten.

12. Voor hen die maïs planten gelde het voorschrift dat zij de zaadkorrels vermengen met roode trasie. Doen ze dit niet dan zal de maïs later poetihan (een ziekte waarbij de bladeren wit worden en waardoor zicli geen vruchten zetten) worden.

13. Zij die kadële planten moeten tusschen den aanplant katjang idjoe planten opdat de kacjêle-aanplant niet door wormen worde aangetast.

(De Javanen uit den Oosthoek gebruiken als kramavorm voor kacjële këdangsoel, terwijl die uit het Westen hiervoor ^ëkkëman bezigen).

14. Waneer iemand op zijn sawah aan het werk is, is het niet geoorloofd met bewolkte lucht of regen een der hoeken van de sawah te bewerken, daar die plekken veel gevaar opleveren van door den bliksem getroffen te worden, (zie hiervoor beneden).

15. Plant men katjang landjaran (een soort klimkatjang) dan moet men een sapoe (soort bezem) in den

20*