Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gordel steken: men zou dan veel vruchten krijgen, terwijl de peulen erg lang zouden worden.

16. Hij die lombok (Spaansche peper) plant moet zijn ooren vooraf goed met lombok inwrijven, zóó dat ze rood zien: de aanplant zon dan lombok opleveren die erg brandend is.

17. Om liet afvallen van lombokvruchten te voorkomen moet men er groene lapjes tussehen hangen.

18. Zij die zaaipadi uitzaaien dienen op de hoeken der sawah dringo (kalmuswortel) en bawang (uien) te leggen; zij zouden daardoor ziekte in de rijst voorkomen.

19. Indien de gaga gewied moet worden, moet men er landëp (een kruid) tussehen planten; de mëntëk (een ziekte van de rijst) zou daardoor bevreesd worden.

20. Zij die këtimoen (komkommer) planten is het niet geoorloofd tijdens het planten een sirihpruim te gebruiken ; de këtimoen zou dan later bitter van smaak worden.

21. Als de zaaipadi uitgezaaid wordt, is het niet geoorloofd dat er 's nachts rijst gestampt wordt; er zou ziekte in den aanplant komen.

22. Wenscht men veel vruchten van zijn kaspé-aanplant dan moet men bij het planten de hand met gestrekte vingers over het geplante uitbreiden.

Voorschriften die in acht genomen dienen te worden bij den huishouw.

23. Als iemand een huis gaat bouwen en dit reeds opgericht is maar het dak er op nog niet gereed is, moet hij een bundel alanjj alang op den nok plaatsen. Doet hij zulks niet dan zal zijn huis later door Batara Kala (een booze geest) bewoond worden.