Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleedingstuk of zoo iets, is het niet geoorloofd dit achtergeblevene op een drafje te gaan halen : zij zouden door den bliksem getroffen worden.

By sterfgevallen of bij het begraven.

62. Men zorge bij een sterfgeval dat de doode goed bewaakt wordt opdat geen kat over het lijk springe. Dit zou twist veroorzaken; de doode zou als een krankzinnige tot het leven terugkeeren.

63. De menscben die mede ter begraving van een doode naar de begraafplaats gaan, moeten, als het lijk in het graf is gelaten, een handjevol aarde in het graf werpen. Doen ze dit niet, dan zullen zij misschien besmet worden door de ziekte van hem of haar die begraven wordt.

64. Het is niet goed dat leden van het desabestuur bij het begraven van een doode tegenwoordig zijn: zij zouden daardoor niet oud worden.

65. Is er gelijktijdig met een huwelijk een sterfgeval in de desa, dan zullen de jonggehuwden in het vervolg allerlei rampen hebben te wachten.

By het eten.

66. Menschen die de broetoe (stuit van een vogel) eten zullen eerst spijt hebben van iets wanneer het reeds te laat is.

67. Het is niet geoorloofd rijst uit een tampali (een soort wan) te eten. Die zich hieraan bezondigt, zal als liij met anderen loopt, steeds van den een naar den ander loopen.

68. Menschen die zonder rijst vleesch zitten te eten, zullen bij een langen tocht, steeds door een ondragelijken dorst gekweld worden.