Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan gauw oneenigheid tusschen beiden ontstaan. Om die oneenigheid echter te voorkomen, raapt anen de bloem zoo spoedig mogelijk op.

82. Yoor een jongeling geldt als voorschrift dat hij er op te letten heeft als hij' ergens heen gaat en een bosch door moet, hij er voor zorge dat hij met het ondergaan der zon ergens in een of andere desa zijn bivak opsla. Is hij met zonsondergang nog in het bosch, dan zal het later voor hem lang duren eer hij kan gaan trouwen.

Hier volgen nog enkele ila ila's die moeielijk onder een bepaald hoofd zijn te rangschikken.

83. Komt men in een bosch na een vermoeiende tocht, smachtende van dorst aan een bronnetje, dan is het niet geoorloofd te praten; de bron zou dan plotseling geen water meer geven.

84. Wanneer een koopman op weg lieden ontmoet die een lijk dragen, dan dient hij te zorgen dat die lieden hem niet passeeren (door b.v. een omweg te maken) want anders zal hiji bij het verkoopen van zijn koopwaar geen winst behalen.

85. Iemand die naar de markt gaat met aardewerk, mag slechts onder 't dragen van zijn koopwaar gekleed zijn met een bêbêd. De sroewal (broek) en klambi (jasje) dient hij uit te laten, daar anders zijn koopwaar geen aftrek zal vinden.

86. Het is ongeoorloofd op een huisdeur te gaan hangen, want dan zal men later, als men op reis gaat, nooit een reismakker krijgen.

87. Het is kinderen niet geoorloofd het stroo van de rijst te rooken; zij zouden later aan astbma gaan lijden.