Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen waardeert men het 0111 niet gekregene te weinig, en ook : zendingsbruintje kan niet alles alleen trekken.

De schoolkinderen aan 't strand betalen sinds April van dit jaar per hoofd 25 cent 's maands. Alle schoolbehoeften, behalve de leerboeken, moeten zij ook zeiven aanschaffen. De bepaling is echter gemaakt, dat zij, die bepaald onvermogend zijn, gratis de school mogen bezoeken.

Aangezien in het bovenland weinig geld in omloop is, is daar een ander» 1 regeling getroffen. De bevolking moet zelve school en onderwijzerswoning oprichten en onderhouden.

Op deze manier hebben we nu dit jaar reeds drie nieuwe onderwijzerswoningen met scholen gekregen, want het dorp Boejoembajaoe heeft ook zijn rotspunt verlaten en is in de vlakte neergestreken. Het dorp Tomasa heeft, na bespreking met Commandant Voskuil, ook het vrij ongezonde Tomasadal verlaten en is nu bezig zich hooger op te nestelen. Tijdens den bouw van een en ander zijn de scholen tijdelijk gesloten geweest. Toch is het aantal kinderen weer vermeerderd. Dat stemt ons blijde, want de school blijkt hoe langer zoo meer een gewichtige factor te zullen worden voor de ciiristianisatie van dit volk. De school werkt geleidelijk en dat is het ware. Dat bleek mij duidelijk teen dezer dagen Papa i Woente met een ander hoofd op onze voorgalerij in gesprek raakte. In hunne dorpen waren ernstige zieken. Verschillende door ons toegediende geneesmiddelen hadden niet gebaat. Ten einde raad wilde men een feest organiseeren, waarop de priesteres den levensgeest van de zieken zou trachten terug te brengen in hunne lichamen. De Toradja's gelooven namelijk, dat iemand ziek wordt o.a. doordat op de een of andere wijze een deel van zijn levensgeest is