Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's avonds veel belangstelling trok. 's Middags was juist de Paketboot binnen komen vallen. Ik vroeg en kreeg toestemming om de boot te komen bezichtigen. Met ruim 100 Toradja's ben ik toen naar boord geweest. Dat waren vroolijke uren.

Kerstmorgen doopte ik zeven Minahassische kinderen, het dochtertje van de familie Jansma en onze kleine meid. Bij vernieuwing knielden we neer aan de kribbe van Bethlehem. We verheerlijkten en prezen God. In den namiddag hadden we kinderspelen. Vooral het mastklimmen en sprietloopen was een waar succes.

We hadden niet gedacht dat we Dr. Adriani moesten missen op ons feest. Het scheiden viel hem zoowel als ons zwaar. Gedurende den tijd van samenwerken heeft hij zich een waar vriend betoond. Wij danken hem zeer, dat hij ons de gelegenheid opende naar de Minahassa te kunnen gaan door zijn aanbod om het zendingswerk gedurende mijn afwezigheid te leiden. God sterke en geleide hem en voere hem te zamen met Mevrouw spoedig in ons midden terug !

Rusteloos maar toch rustig arbeiden we met opgewektheid voort. Gods liefde is wonderbaar. We zijn verzekerd, dat het werk hier zal slagen. Niet door kracht of geweld ; alleen door Gods geest.