Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal inleggers gerangschikt naar het bedrag van hun inleg bedroeg op Ulto. December 1906 minder ƒ 100 ƒ 500 ƒ 1000 ƒ 1500 ƒ 2000 dan tot tot tot tot en ƒ 100 ƒ 500 ƒ 1000 ƒ 1500 ƒ 2000 hooger 19 16 768 239 67 24 te zamen 1131 inleggers, tegen 647 231 86 28 te zamen 1023 inleggers in 1905. Het in 1906 ingelegde bedrag van ƒ 84 ontvangen als volgt: Bij het Hoofdbureau te Menado den Hulpprediker „ Amoerang „ „ „ Kumelembuaij „ „ „ Langowan „ „ „ Sonder „ Zendeling Leeraar te Manganitoe „ Hulpprediker te Maoembie „ „ „ Ratahan „ „ „ Tara-tara „ „ „ Tondano „ „ „ Tomohon „ Controleur „ Tondano „ Civielen Gezaghebber te Posso „ Gedelegeerde te Gorontalo 14 15 197.51 werd ƒ 64.420.25 ,. 2.965.28 „ 844.50 „ 363.88 „ 748.33 „ 1.993.29 „ 271.52 „ 2.108.39 78.54 „ 2.814.52 „ 3.135.05 „ 2.009.36 „ 2.432.10 12.50 ƒ84.197.51

BELEGGINGEN.

Het aan de debetzijde der Balans vermelde kapitaal van ƒ 238.421.66 was belegd als volgt: Bij de Spaarbank Makassar „ „ „ Semarang Beleeningen Hypotheken Bij de Spaarbank Soerabaia „ „ „ Padang Venduaccepten Inventaris Transporteere . / 2.624.40 „ 10.000. „ 9.360 — „ 126.500 — „ 1.919.30 „ 4.122.75 „ 2.002.05 300.— ƒ 156.828.50