Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport . . f 156.828.50 Kas „ 6.805.30 Verschenen Intrest „ 1.896.29 Effecten „ 72.301.25 Twentsche Bankvereeniging „ 590.32 ƒ238.421.66

De gegeven Hypotheken, 42 in aantal, en de gesloten beleeningen met effecten als onderpand, beantwoorden ten volle aan de eischen eener soliede geldbelegging.

Ons effectenbezit / 72301.25, bestaande uit 4% obligaties, is in bewaring bij de Twentsche Bankvereeniging. Voor de waardeberekening werd de koersnoteering van Amsterdam op 31 Decbr. 1906 genomen en daar deze lager was dan op 31 Decbr. van het jaar te voren, werd het koersverschil ad: ƒ 589.55 afgeschreven van Effectenreservefonds.

STAAT VAN EFFECTEN:

1000 Holl. Spoor 102# % ƒ 1.026.25 13000 Amsterdam 1901 1021 » „ 13.325 — 15000 „ 1904 1021 yy „ 15.375 — 4000 Deli Spoor 1001 yy „ 4.020 — 4000 Staatspoor 1903 102 yy „ 4.080 — 12000 Ned. Ind. Spoor 101* yy „ 12.135 — 6000 Java Chjna Japanlijn 101 yy „ 6.060. 1000 Kon. Paketvaart Mij. 6000 Handelsverg. Amst. '85 I02| yy „ 1.027.50 100$ »> „ 5.052.50 3000 Amst. Volksbank 100 yy „ 3.000. 2000 Ned. Ind. Hand. Bank 100 yy „ 2.000. 4200 Deutsch Niederl. T. O. 100 yy „ 4.200.ƒ 72.301.25

Verschenen Intrest f 1.896.29. Dit bedrag vertegenwoordigt de nog te ontvangen rente van de Spaarbanken te Makassar, Soerabaia, Semarang en Padang en van de Effectencoupons na 31 Dec. 1906 betaalbaar.

De Creditzijde van de Balans is te specificeeren als volgt:

Diverse Inleggers. Hun tegoed bedroeg op Ulto.