Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz 3e stuk. Sadhoe Soendar Singh. Door Dr. C. W. Th. Baron Van Boetzelacr van Dubbeldam 193 School en Zending. Door P. Oosterlee 220 Een maand op reis in het ressort Wakde. Door Jac. Bijkerk, te Hollatidia 236 De geschiedenis van de kweekschool in Posso. Door Dr. Alb. C. Kruyt 252 Uit de [avaansch-Soendaneesch-Maleische Pers 265 Belangrijke verschijnselen op Zendingsgebied 278 Het eerste Nederlandsche Missie-Congres. — De financiering van den Zcndingsarbeid. ,— Inspector Dr. L. J. Frohnmeyer f. — De Deensche Zending. Literatuur-aankondiging 288 1). Crawford. Thinking black. 4e stuk. De Internationale Zendingsraad. Door Dr. C. W. Th. Baron Van Boetzelaer van Dubbeldam 289 De religieuze beteekenis van het Animisme. Door l'rof. Dr. G. van der Leeuw 300 Een bezoek aan Amsterdam. Door F. J. F. van Hasselt 321 Een opstel over Mozes door een Karo-Batakschen schooljongen. Door J. H. Neumann 333 De noodtoestand der Zending.' Door H. Kluin 337 Opvoeding door de Zending (II). Deor A. J. C. v. Seters ... 344 Uit de Maleisch-Javaansch-Soendane'esche Pers 363 Belangrijke verschijnselen op Zendingsgebied 372 Ideaal en werkelijkheid. — In Togo. — De Broedergemeente. Literatuur-aankondiging 377

Superintendent Gottfried Simon. Der Islam und die Christlichc Verkündigung. Eine missionarische Untersuchung. — Mevr. Jacq. C. van Andel-Rutgers. Islam en Christendom. — Dr. Joh. Warneck. Die Lebenskrafte des Evangeliums.

Sluiten